Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Бихте ли приели детето Ви да има връзка с чернокож?

Тези карти показват как биха се чувствали европейците, ако детето им има връзка с човек от различна религиозна или етническа малцинствена група (чернокожи, азиатци, мюсюлмани или евреи).

Данните са от доклад на Евробарометър от 2015 на тема “Дискриминацията в ЕС”.

Може да разгледате картите подробно по-долу:

БИХТЕ ЛИ СЕ ЧУВСТВАЛИ КОМФОРТНО, АКО ДЕТЕТО ВИ ИМА ВРЪЗКА С ЧЕРНОКОЖ?

Средно само 64% от европейците биха се чувствали добре, ако техните синове и дъщери имат връзка с чернокожи хора. И все пак резултатите доста варират от държава на държава.

В Швеция приемат най-лесно ситуацията – 89%, следва я Люксембург – 85%, Холандия – 83%, Дания – 82% и Великобритания – 81%.

Най-малко толерантната държава е България – 21%, следавна от и Чехия и Словакия, при които процентите са 23%.

БИХТЕ ЛИ СЕ ЧУВСТВАЛИ КОМФОРТНО, АКО ДЕТЕТО ВИ ИМА ВРЪЗКА С АЗИАТЕЦ?

Средно европейските граждани приемат по-лесно връзките с азиатци, отколкото с чернокожи, като 69% от тях нямат против, ако синът или дъщеря им има връзка с човек от азиатски произход.

Швеция отново е най-толерантна със своите 92%, следвана от Люксембург с 87%, Франция – 85%, Дания – 85%, Холандия – 84% и Великобритания – 80%.

Най-малко толерантната страна е Чехия – 25%, следвана от Словакия – 26%, България – 32%, Кипър – 35% и Литва – 36%.

БИХТЕ ЛИ СЕ ЧУВСТВАЛИ КОМФОРТНО, АКО ДЕТЕТО ВИ ИМА ВРЪЗКА С МЮСЮЛМАНИН?

Само 50% от европейските граждани биха подкрепили децата си да имат отношения с мюсюлмани.

Швеция и Великобритания са най-толерантни с по 69% всяка, следвани от Франция – 65%, Люксембург – 63% и Ирландия – 61%.

Най-малко приемащи са Чехия – 12%, Словакия – 16%, Кипър – 23%, Литва – 25% и България – 27%.

БИХТЕ ЛИ СЕ ЧУВСТВАЛИ КОМФОРТНО, АКО ДЕТЕТО ВИ ИМА ВРЪЗКА С ЕВРЕИН?

За континент, който има такава проблемна история с антисемитизма, е леко притеснително, че само 69% от европейците ще приемат, ако децата им имат връзка с евреи.

Най-толерантни са Швеция – 87%, Франция – 81%, Холандия – 81%, Великобритания – 81% и Люксембург – 80%.

Най-малко толерантни са Кипър и Словакия – 36%, Малта – 45%, Румъния – 45%, Гърция – 46%, Литва – 48% и Чехия – 49%.

При немците процентът е 68%.

***
Източник: brilliantmaps.com

This div height required for enabling the sticky sidebar